poniedziałek, 14 listopada 2011

Spotkanie z gwiazdą wieczoru!

19 stycznia 2012 roku odbędzie się wieczorne spotkanie z  prof. dr hab Tadeuszem Tyszka.


Historia stanowisk naukowych:


1996 - Obecnie Profesor zwyczajny - Katedra Psychologii Ekonomicznej, Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji, Akademia Leona Koźmińskiego
1982 - 1998 Profesor zwyczajny - Wydział Psychologii, Polska Akademia Nauk
1975 - 1982 Adiunkt - Wydział Prakseologii, Polska Akademia Nauk
1973 - 1975 Adiunkt - Wydział Psychologii, Institute of Educational Research
1971 - 1973 Adiunkt - , Politechnika Wrocławska

Wykaz ostatnich publikacji:
  • Monografie TYSZKA Tadeusz, 2009, "Psychologia Zachowań Konsumenckich. wyd.2 poszerzone". Gdańsk: GWP 
  • TYSZKA Tadeusz, 2001, "Racjonalne Decyzje: Pewność i Ryzyko". Warszawa: PWE
  • TYSZKA Tadeusz, 2001, "Psychologia Zachowań Konsumenckich". Gdańsk: GWP
Działalność naukowa:
  • Konferencje TYSZKA Tadeusz, "The role of moral sentiment in economic decision making", referat przedstawiony na konferencji: "27th International Congress of Applied Psychology", , 2010 
  • TYSZKA Tadeusz, "Choices between alternatives with moral consequences", referat przedstawiony na konferencji: "Annual Meeting of European Gropu for Process Tracing Studies", Wrocław, 2010
  • TYSZKA Tadeusz, "Zaufanie deklarowane a przejawianie: wyniki empiryczne", referat przedstawiony na konferencji: "Psychologiczne i ekonomiczne wyzwania kryzysu gospodarczego", , 2010
  • TYSZKA Tadeusz, "Wzajemne zależności między efektem dyspozycji a strategiami prognostycznymi momentum i kontrarian" , referat przedstawiony na konferencji: "Psychologiczne i ekonomiczne wyzwania kryzysu gospodarczego", , 2010
Członkostwo w organizacjach :
  • 2008-11 -Obecnie, Prezes, Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej 
  • 2006-01 -Obecnie, Prezydent działu Psychologia Ekonomiczna, International Association of Applied Psychology
  • 2005-01 -Obecnie, Członek, Society for Judgment and Decision Making
Serdecznie zapraszamy! 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz