niedziela, 20 listopada 2011

prof. dr hab. Adam Biela

Profesor ADAM BIELA urodził się w 1947 roku w Syryni. Po ukończeniu studiów w 1971 roku podjął pracę w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej KUL. W 1973 obronił doktorat, w 1980 habilitował się, a w 1992 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. W 1981 został kierownikiem Zakładu Psychologii Przemysłowej, później także kierownikiem Katedry Analizy Decyzyjnej KUL.

Odbył studia specjalistyczne w zakresie analizy decyzyjnej na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor oraz w Decision Research w Eugene, Oregon. Był stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej i Fundacji Fulbrighta w USA oraz Fundacji Humboldta w Niemczech. W latach 1993-98 był dziekanem Wydziału Nauk Społecznych KUL. W latach 1993-98 przez dwie kadencje zasiadał w Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych. Obecnie kieruje Katedrą Psychologii Organizacji i Zarządzania w Instytucie Psychologii KUL.

Autor wielu nowatorskich prac z zakresu filozofii, psychologii, zarządzania i ekonomii.

Promotor blisko 30 prac doktorskich z zakresu psychologii, socjologii i ekonomii oraz wielu prac magisterskich. Inicjator i redaktor naczelny międzynarodowego czasopisma naukowego "Journal for Mental Changes: Perspectives of Economic Political and Social Integration", które ukazuje się od 1995 roku.

Jest także osobą aktywnie zaangażowana w życie społeczne. Od 1990 roku należy do NSZZ „Solidarność”, był członkiem jej władz uczelnianych na KUL. W latach 1997 - 2010 poseł na Sejm III kadencji oraz senator V i VI kadencji. Przewodniczący Ogólnopolskiego Forum Stowarzyszeń Uwłaszczeniowych „Własność i Gospodarność”. Autor programu powszechnego uwłaszczenia obywateli RP, wybitny znawca problematyki spółdzielczej.

Na spotkanie z prof. Biela zapraszamy 20 stycznia 2012 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz