czwartek, 10 listopada 2011

Główne cele konferencji

Podnoszenie kwalifikacji przyszłych psychologów biznesu, którzy nie tyle będą skoncentrowani na adaptacji do rzeczywistości biznesowej, co raczej będą chcieli i potrafili ją modyfikować, czyniąc środowiskiem sprzyjającym rozwojowi i życiowemu dobrostanowi człowieka.
Budowanie pomostu miedzy naukowcami i praktykami biznesu, wymiana doświadczeń i refleksji, wzajemna inspiracja.
Integracja środowiska osób działających na rzecz kształtowania biznesu "z ludzką twarzą" - związanie stałej platformy wymiany myśli i spostrzeżeń.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz