środa, 21 grudnia 2011

Uroczyste otwarcie konferencji.

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. dr hab. Andrzej Sękowski uroczyście otworzy konferencję Ludzka Twarz Biznesu!!! 

Kierownik Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych, jest autorem 230 publikacji, m.in książek Osiągnięcia uczniów zdolnych, Osobowość a osiągnięcia artystyczne uczniów szkół muzycznych, Osobowościowe uwarunkowania postaw wobec osób niepełnosprawnych i Psychologia zdolności. Współczesne kierunki badań. Publikuje w prestiżowych międzynarodowych czasopismach naukowych takich jak Journal of Personality and Social Psychology, Science, High Ability Studies, Journal of Visual Impairment & Blindness, Zeitschrift fűr Heilpädagogik. Obecnie pełni funkcję, wiceprzewodniczącego PTP (Polskie Towarzystwo Psychologiczne), redaktora naczelnego Przeglądu Psychologicznego a także Dziekana Wydziału Nauk Społecznych KUL. Odbywał liczne staże zagraniczne m.in. w USA, Niemczech, Holandii, Belgii i we Włoszech, będąc stypendystą Fundacji Fulbrighta i Humboldta oraz Fundacji Kościuszkowskiej. W czasie stypendiów prowadził badania na Uniwersytecie Yale w PACE Center (Investigating the Psychology of Abilities, Competencies and Expertice) kierowanym przez prof. R.J. Sternberga oraz na Uniwersytecie Ludwika Maximiliana w Monachium we współpracy z prof. Kurtem Hellerem. Jego zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim problematyki wybitnych zdolności oraz postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych. Od dziesięciu lat prowadzi treningi i warsztaty psychologiczne ze szczególnie uzdolnionymi dziećmi i dorosłymi w Polsce, Niemczech i USA.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz